Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν. 2943/1922
Φ.Ε.Κ.
139/Α` 8.8.1922
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 139Α_22 2.26 MB