Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν. 2990/1922
Φ.Ε.Κ.
163/Α` 3.9.1922
Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως της Γ Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την εφαρμογήν της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εν τοις βιομηχανικοίς καταστήμασιν
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 163Α_22 133.63 KB