Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν.Δ. της 19.11/1923
Φ.Ε.Κ.
345/Α` 28.11.1923
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 2868/1922 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και των ιδιωτικών υπαλλήλων»

Κωδικοποιήθηκε από :

  • Β.Δ. της 8.12/1923, (ΦΕΚ 373/Α/21.12.1923)    «Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2868/1922 και του από 19 Νοεμβρίου 1923 τροποποιούντος και συμπληρούντος αυτόν Ν. Διατάγματος»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 345Α_1923 3.01 MB