Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν.Δ. της 20.11/1925
Φ.Ε.Κ.
20/Α` 26.11.1925
Υπουργεία
Περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις

Κυρώθηκε από :

  • Ν.Δ. της 13.11.1927, (ΦΕΚ 261/Α/13.11.1927)    «Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις»»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 20Α_25 90.67 KB