Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν.Δ. της 29.7/1926
Φ.Ε.Κ.
288/Α` 13.11.1927
Περί κυρώσεως του Ν.Δ. «περί παραβάσεως της κατ άρθ. 2 του από 7 Δεκεμβρίου 1925 Ν.Δ. περί επεκτάσεως της μεταλλευτικής νομοθεσίας εις Θράκην προθεσμίας κλπ»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 288Α_1927 1.29 MB