Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 18.12/1926
Φ.Ε.Κ.
437/Α` 23.12.1926
Περί της εργασίας των γυναικών και ανηλίκων εν τη επεξεργασία του καπνού

Τροποποιήθηκε από :

  • Ν. 1414/1984, (ΦΕΚ 10/Α/2.2.1984)    «Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 437Α_1926 1.47 MB