Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2222.1/37032/2020 /2020
Φ.Ε.Κ.
2619/Β` 29.6.2020
Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 (Β’ 1169) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2619Β_2020 838.26 KB