Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2263.1-2/17146/2020/2020
Φ.Ε.Κ.
976/Β` 21.3.2020
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με αυτή - Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα I, II και V της Δ.Σ. MARPOL (Ηλεκτρονικά Βιβλία Καταγραφής)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 976Β_2020 395.56 KB