Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετακόμισης όπλων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

  • Άδεια διαμετακόμισης : (άρθ. 1)
  • Διαμετακόμιση με χερσαία μέσα μεταφοράς : (άρθ. 2)
  • Διαμετακόμιση με πλωτά θαλάσσια μέσα : (άρθ. 3)
  • Μικτή διαμετακόμιση : (άρθ. 4)
  • Διαδικασία έκδοσης άδειας διαμετακόμισης : (άρθ. 5)
  • Όροι & προϋποθέσεις ασφαλούς διαμετακόμισης : (άρθ. 6)
  • Έκδοση, περιεχόμενο & ισχύς άδειας διαμετακόμισης : (άρθ. 7)
  • Απόρριψη αιτήματος –ανάκληση άδειας διαμετακόμισης : (άρθ. 8)
  • Μεταβίβαση, δικαιώματα υπογραφής : (άρθ. 9)
  • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 10)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 301B-94 365.28 KB