Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 60201/Δ7.1422/2019
Φ.Ε.Κ.
4997/Β` 31.12.2019
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 4997Β_2019 5.24 MB