Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/2020
Φ.Ε.Κ.
1775/Β` 9.5.2020
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

Τροποποιήθηκε από:

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1775Β_2020 129.78 KB