Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/2020
Φ.Ε.Κ.
1775/Β` 9.5.2020
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

Τροποποιήθηκε από:

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1775Β_2020 129.78 KB