Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 2254/230/Φ 6.9/1994
Φ.Ε.Κ.
73/Β` 3.2.1995
Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (αρθ. 2)
 • Ορισμός (γομωτής – πυροδότης, απλή πυροδότηση, ηλεκτρική πυροδότηση) : (αρθ. 3)
 • Κατάταξη σε κατηγορίες έργων των εργασιών με χρήση εκρηκτικών : (αρθ. 4)
 • Επαγγελματικές άδειες : (αρθ. 5)
 • Επαγγελματικά δικαιώματα αδειούχων : (αρθ. 6)
 • Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων : (αρθ. 7)
 • Προσόντα για απόκτηση άδειας γομωτή-πυροδότη:(αρθ. 8)
 • Δικαιολογητικά : (αρθ. 9)
 • Αντικατάσταση αδειών : (αρθ. 10)
 • Θεώρηση αδειών : (άρθ. 11)
 • Εξέταση : (άρθ. 12)

Τροποποιήθηκε από

 • Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, (1035/Β/15.11.96)    «Τροποποίηση της οικ. 2254/230/Φ6.9/94 (73/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες»
 • Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95, (677/Β/31.7.95)    «Συμπλήρωση και τροποποίηση της κ.υ.α οικ. 2254/230/Φ.6.9/21.12.94, (73/Β) «προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 73B_95 310.54 KB