Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κυρωτικός Νόμος
Ν. 492/1976
Φ.Ε.Κ.
332/Α` 11.12.1976
Δ.Σ.Ε.: 136
Έτος Ψήφισης: 1971
Α/Α Συνεδρίασης: 56
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
∆ιεθνής Σύμβαση Εργασίας-136 257.54 KB