Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών

O Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών, που αναπτύσσει και διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), επιτρέπει την αναζήτηση σε 30.500 τίτλους περιοδικών, που διαθέτουν 230 ελληνικές βιβλιοθήκες.

http://eskep.ekt.gr/eskep/

Open archives

Αναζήτηση σε ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού.
http://www.openarchives.gr/

CISDOC - bibliographic database

H CISDOC είναι μία βιβλιογραφική βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από το Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (CIS) του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO). Παρέχει ευρεία κάλυψη της διεθνούς βιβλιογραφίας στα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας (περίπου 70.000 εγγραφές πριν το 2012). Περιλαμβάνει βιβλιογραφία για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, τον τρόπο πρόληψης τους, νόμους και κανονισμούς, χημικά δελτία δεδομένων ασφάλειας, εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα από περιοδικές εκδόσεις, βιβλία και πρότυπα.
http://www.ilo.org/dyn/cisdoc2/cismain.browseSubjects?p_lang=en

ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety

Ο νέος ιστότοπος της εγκυκλοπαίδειας υγείας και ασφάλειας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, είναι από τις πιο περιεκτικές πηγές πληροφόρησης, παγκόσμια, σε θέματα ΥΑΕ και από τις πιο σημαντικές εκδόσεις ILO.
Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ακαδημαίκή κοινότητα, για τους επαγγελματίες ΥΑΕ, για τους δημοσιογράφους, για όσους γενικότερα ασχολούνται με τα θέματα ΥΑΕ.
http://www.iloencyclopaedia.org/