Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 2322.1/59275/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 11.9.2020
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1170 σχετικά με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 59275_2020 534.76 KB