Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 30452/Δ9.1093/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 24.7.2020
Πρόσθετοι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (Β 3001) όπως ισχύει καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, στο πλαίσιο πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 30452_2020 876.65 KB