Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Πεδίο εφαρμογής : (αρθ. 1)
  • Ορισμοί (πλοίο, ναυπήγηση, επισκευή, συντήρηση, μετατροπή, ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, εργοληπτικές επιχειρήσεις πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείου, ειδικές επιχειρήσεις, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη) : (αρθ. 2)
  • Εκτέλεση εργασιών : (άρθ. 3)
  • Ειδικό μητρώο : (άρθ. 4)
  • Κατηγορίες επιχειρήσεων : (άρθ. 5)
  • Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής : (άρθ. 6)
  • Έλεγχος και Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 7)
  • Εξουσιοδοτήσεις : (άρθ. 8)
  • Αναστολή είσπραξης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών : (άρθ. 9)

Τροποποιήθηκε από :

  • N. 4609/2019, (ΦΕΚ 67/Α/3.5.2019)    «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 76Α_07 309.99 KB