Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν. 742/1977
Φ.Ε.Κ.
319/Α` 17.10.1977
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιομηχανικών Περιοχών» και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

Καταργήθηκε από :

  • Ν. 2545/97 (254/Α/15-12-97)    «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» → → → (άρθ. 22, με την επιφύλαξη της § 1 του άρθ. 19)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 319Α_77 147.4 KB