Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 108/2019
Φ.Ε.Κ.
196/Α` 9.12.2019
Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν. 743/1977, όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 196Α_2019 320.33 KB