Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα (Διόρθωση σφάλματος στο 135/Β/19.7.04)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Σκοπός : (αρθ. 1)
  • Πεδίο εφαρμογής : (αρθ. 2)
  • Ορισμοί (εργαζόμενος ορισμένου χρόνου, αντίστοιχος εργαζόμενος αορίστου χρόνου, σύμβαση, δημόσιος φορέας, σύμβαση, επιχείρηση, εκμετάλλευση, εργοδότης) : (αρθ. 3)
  • Αρχή της μη διάκρισης : (άρθ. 4)
  • Διαδοχικές συμβάσεις : (άρθ. 5)
  • Ανώτατη διάρκεια συμβάσεων : (άρθ. 6)
  • Συνέπειες παραβάσεων : (άρθ. 7)
  • Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης : (άρθ. 8)
  • Ενημέρωση και διαβούλευση : (άρθ. 9)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 134Α_04 45.98 KB