Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK

Σχετικά έγγραφα :

  • Εγκ. 130159/7.5.1997    «Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 212A_1996 1.13 MB

προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο, κύριος του έργου, εργολάβος, υπεργολάβος, ανάδοχος, μελετητής, εργοδότης, εργαζόμενος, εκπρόσωπος των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενος, συντονιστής για θέματα υαε κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, συντονιστής για θέματα υαε κατά την εκτέλεση του έργου