Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 405/1996
Φ.Ε.Κ.
272/Α` 16.12.1996
Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικίνδυνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης

Τροποποιήθηκε από :

  • Π.Δ. 177/2014, (ΦΕΚ 280/Α/31.12.2014)    «Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 405/1996 «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» (272/Α)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 272A_1996 6.78 MB

μαζική έκρηξη, υπεύθυνος φόρτωσης και εκφόρτωσης, ενιαίες μεταφορές, χώρος συσκευασίας, θερμό φορτίο, θερμή εργασία επισκευής, ψυχρή εργασία επισκευής, εκρηκτικά, αδειούχος χημικός ή χημικός μηχανικός, εύφλεκτα, πυροκρότηση, επικίνδυνο είδος, EMS, MFAG, επιβατηγό πλοίο, φορτηγό πλοίο, οχηματαγωγό πλοίο, επιβατηγό οχηματαγωγό, φορτηγό οχηματαγωγό, κλειστοί χώροι οχημάτων, επιβάτης, πλήρωμα, ΔΣ ΠΑΑΕΖΘ, μονάδα, μονάδα κλειστού τύπου, φορτηγίδα, υπεύθυνος αξιωματικός, IMDG-IMO-CODE, υπάρχοντα πλοία, νέα πλοία, ΟΤΑ