Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της 01.06.2010)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (εργαζόμενος, καλυπτόμενοι χώροι εργασίας, εργοδότης, αιχμηρά αντικείμενα, ιεράρχηση μέτρων, ειδικά προληπτικά μέτρα, εκπρόσωπος των εργαζομένων, εργολάβος ή υπεργολάβος) : : (άρθ. 3)
 • Αρχές : (άρθ. 4)
 • Εκτίμηση κινδύνου : (άρθ. 5)
 • Εξάλειψη κινδύνου, πρόληψη και προστασία : (άρθ. 6)
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση : (άρθ. 7)
 • Εκπαίδευση - Κατάρτιση : (άρθ. 8)
 • Αναφορά : (άρθ. 9)
 • Αντίδραση και παρακολούθηση : (άρθ. 10)

Σχετικά έγγραφα :

 • Αρ. Πρωτ. 22266/230/28.1.2013    «Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 6/2013 «Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της 01.06.2010)»»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 15Α_13 315.9 KB