Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 12670/601/2001
Φ.Ε.Κ.
762/Β` 18.6.2001
Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (πλοίο, ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή, συντήρηση, ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, θερμή εργασία, ψυχρή εργασία, κύριος του έργου, χημικός ναυτιλίας, πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια ή πιστοποιητικό GAS FREE): (άρθ. 2)
 • Δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών : (άρθ. 3)
 • Άδειες εργασιών ναυπήγησης : (άρθ. 4)
 • Άδειες εργασιών μετατροπής : (άρθ. 5)
 • Άδειες εργασιών επισκευής - συντήρησης : (άρθ. 6)
 • Ισχύς δικαιολογητικών : (άρθ. 7)
 • Προσωρινές άδειες : (άρθ. 8)
 • Γενικά : (άρθ. 9)
 • Έλεγχος εφαρμογής : (άρθ. 10)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 11)

Καταργήθηκε από :

 • Υ.Α. 8312.23Β/12/09/2009, (ΦΕΚ 1132/Β/11.6.2009)    «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 762B_01 68.28 KB