Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 13031/Δ1.4551/2020
Φ.Ε.Κ.
994/Β` 23.3.2020
Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διορθ. Σφ.

  • ΦΕΚ 1038/Β` 26.3.2020    Διορθ. Σφ. στην 13031/Δ1.4551/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 994/23-03-2020 (τ.Β΄)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 994Β_2020 763.58 KB