Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2222.1-1.2/16818/2020/2020
Φ.Ε.Κ.
1169/Β` 6.4.2020
Έγκριση και αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος υιοθετήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2008 με την υπ’ αριθμ. MSC.268 (85) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

Τροποποιήθηκε από:

  • Υ.Α. 2222.1/45371/2020/2020 (ΦΕΚ 3197/Β` 3.8.2020)    Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 υπουργική απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1169)
  • Υ.Α. 2222.1/40841/2020/2020 (ΦΕΚ 2835/Β` 13.7.2020)    Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 (B΄ 1169/06.04.2020) υπουργική απόφαση
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1169Β_2020 9.51 MB
MEΡΟΣ Β: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ (IMSBC)