Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 3232/41/89/1989
Φ.Ε.Κ.
400/Β` 26.5.1989
Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου -Περάματος-Σαλαμίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα

 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σύσταση επιτροπής : (αρθ. 2)
 • Λειτουργία επιτροπής : (αρθ. 3)
 • Έργο επιτροπής : (αρθ. 4)
 • Προϋποθέσεις εργασίας : (άρθ. 5)
 • Υποχρεώσεις επιτροπής : (άρθ. 6)
 • Έλεγχος επικίνδυνων αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα : (παράρτημα)
 • Εφαρμογή : (παράρτ. άρθ. 1)
 • Ορισμοί (θερμή εργασία, ψυχρή εργασία, χημικός ναυτιλίας, πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια, κλειστός χώρος, αδρανοποιημένοι χώροι, δεξαμενή καυσίμων, καύσιμα υγρά, εύφλεκτα αέρια υπό πίεση, επικίνδυνα χημικά προϊόντα, επιθεώρηση κλειστού χώρου, κοινό σημείο, χώρος φορτίου, δεξαμενές έρματος, ασφαλείς για τον άνθρωπο-ασφαλείς για θερμές εργασίες, ασφαλείς για τον άνθρωπο-μη ασφαλείς για θερμές εργασίες, μη ασφαλείς για τον άνθρωπο-μη ασφαλείς για θερμές εργασίες) : (παράρτ. άρθ. 2)
 • Διαδικασία ελέγχου επικίνδυνων αερίων στα δεξαμενόπλοια και στα λοιπά πλοία : (παράρτ. άρθ. 3)
 • Χορήγηση και ανάκληση άδειας σε χημικούς ναυτιλίας από τη Δ/νση Πετροχημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου Οικονομικών : (παράρτ. άρθ. 4)
 • Ελάχιστος εξοπλισμός εργαστηρίων χημικών ναυτιλίας : (παράρτ. άρθ. 5)
 • Πιστοποιητικά απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια : (παράρτ. άρθ. 6)
 • Ελάχιστες απαιτήσεις εισόδου πλοίων σε επισκευαστική βάση : (παράρτ. άρθ. 7)
 • Ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών επί πλοίων σε επισκευαστική βάση : (παράρτ. άρθ. 8)
 • Ελάχιστες απαιτήσεις για εργασίες σε αγκυροβόλιο : (παράρτ. άρθ. 9)
 • Αδρανοποιημένοι χώροι : (παράρτ. άρθ. 10)
 • Όργανα μέτρησης αερίων στα επισκευαζόμενα δεξαμενόπλοια : (παράρτ. άρθ. 11)
 • Ελάχιστες απαιτήσεις για τον παροπλισμό των πλοίων : (παράρτ. άρθ. 12)
 • Ελάχιστες απαιτήσεις για τη διάλυση των πλοίων : (παράρτ. άρθ. 13)

Διόρθωση σφάλματος :

Κυρώθηκε από το :

Καταργεί την :

 • Υ.Α. 3232/16189/1989
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 400Β_89 346.56 KB