Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 87669/2019
Φ.Ε.Κ.
4584/Β` 13.12.2019
Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 4584Β_2019 362.94 KB