Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Δ.Ο.Υ-Δ13/οικ-121/Φ.911/2017 (ΦΕΚ 3765/Β` 26.10.2017)