Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. Γ4/91661/3951/2019
Φ.Ε.Κ.
5059/Β` 31.12.2019
Τεχνικές προδιαγραφές, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR - Υποχρεώσεις των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) για την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων σχετικά με τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων ADR
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 5059Β_2019 158.28 KB

Για τη λειτουργία του ΠΣ πιστοποιητικών οχημάτων ADR υφίστανται οι εξής κατηγορίες χρηστών:

1. Χρήστες ΚΤΕΟ: Τα ΚΤΕΟ που διαθέτουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους κάτοχο πιστοποιητικού ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR, μέσω των Μηχανογραφικών τους Συστημάτων έχουν δικαιώματα πρόσβασης στις λειτουργίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2.

2. Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις λειτουργίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 για την αναζήτηση και προβολή των στοιχείων του πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος ADR, εφόσον αυτό απαιτείται ως δικαιολογητικό από την κείμενη νομοθεσία (όπως κατά την διαδικασία ταξινόμησης, μεταβίβασης ή απόσυρσης οχήματος από την κυκλοφορία).

3. Χρήστες Υπ.ΥΜΕ/ Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (ΔΟΕΜ) και λοιπές αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της ΔΟΕΜ και των λοιπών αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις λειτουργίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2.