Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020
Φ.Ε.Κ.
2998/Β` 20.7.2020
Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2998Β_2020 441.75 KB
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Λοιπές διατάξεις