Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020
Φ.Ε.Κ.
2316/Β` 15.6.2020
Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 15 και του Πίνακα χωροθέτησης του Παραρτήματος της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων ’’Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών’’» (Β΄ 436)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2316Β-2020 5.69 MB