Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 4941 - 4942, σε σύνολο 4942
Ν. ΧΗ/1861 (ΦΕΚ 44/Α` 24.8.1861) Περί μεταλλείων
Β.Δ. της 31-7/1856 (ΦΕΚ /-- 31.7.1856) Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων