Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

22 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ)