Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», υλοποιήθηκε από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. το 2004 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τον σχεδιασµό της µεθοδολογίας παρέµβασης και την υλοποίηση της µελέτης, εργάστηκε µια επιστηµονική οµάδα διαφόρων ειδικοτήτων από το µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό του Ινστιτούτου σε συνεργασία µε εξωτερικούς ειδικούς επιστήµονες. Συγκεκριµένα η οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης της µελέτης, απαρτίζεται από τους:

  • ∆ρίβα Σπύρο, Ειδικό Γιατρό Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), Συντονιστή της µελέτης
  • Κουκουλακη Θεώνη, Τοπογράφο Μηχανικό-Εργονόµο (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
  • Χατζή Χρήστο, Ειδικό Γιατρό Εργασίας
  • Τσιρώνη Γιάννη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ, MSc
  • Ραντίν Λορέτζο, Βιοµηχανικό Υγιεινολόγο (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
  • Λώµη Κωνσταντίνα, Φυσιοθεραπεύτρια- Εργονόµο (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
  • Μουρελάτου Ειρήνη, Τεχνολόγο Τροφίμων (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
  • Πινότση ∆ήµητρα, Μαθηµατικό- Στατιστικό (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
  • Κωνσταντοπούλου Σοφία, Μηχανικό Περιβάλλοντος, MSc (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
  • Καµπόση Κωνσταντίνα, Ειδικό Γιατρό Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

Η µελέτη αναπτύχθηκε µε πρωτογενή έρευνα στους Συγκοινωνιακούς Φορείς του Λεκανοπεδίου (ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΜΕΤΡΟ), µε συµµετοχή του ΣΑΤΑ (ΤΑΞΙ) καθώς επίσης και του ΟΑΣΘ (Θεσσαλονίκης) και µε δευτερογενή βιβλιογραφική έρευνα.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Astikes_metafores.1110201418140.pdf 447.04 KB