Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

17 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Υ.Α. 14708/2007 - ΦΕΚ 1606/2007)