Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι να επικοινωνήσει στους εργαζομένους με περονοφόρα και ανυψωτικά οχήματα, βασικές αρχές ενδοεπιχειρησιακών μεταφορών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ενότητες χειρισμού και ασφάλειας περονοφόρων, συντήρησης, φόρτισης και ανεφοδιασμού αυτών.

Απευθύνεται
σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και Μέσης Εκπαίδευσης (π.χ. χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων)
Διάρκεια
10 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα
  • Νομοθεσία
  • Έλεγχοι ανυψωτικών μηχανημάτων
  • Εξαρτήματα και χαρακτηριστικά ανυψωτικών μηχανημάτων
  • Περονοφόρα
  • Χειρισμός και ασφάλεια περονοφόρων
  • Συντήρηση, φόρτιση και ανεφοδιασμός περονοφόρων
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό