Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Το ειδικό πρόγραμμα εργασίας σε περιορισμένους χώρους έχει στόχο να επικοινωνήσει στους εκπαιδευομένους τους κινδύνους κατά την εργασία σε περιορισμένους χώρους. Στο πρόγραμμα πραγματοποιείται εισαγωγή στο αντικείμενο, αναπτύσσονται οι κίνδυνοι, οι διαδικασίες για την ασφαλή εργασία, μεθοδολογίες lock out tag out, ο εξοπλισμός εργασίας και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που απαιτούνται.

Απευθύνεται
σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και Μέσης Εκπαίδευσης
Διάρκεια
10 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα
  • Εισαγωγή σε θέματα ασφάλειας σε περιορισμένους χώρους
  • Μέθοδοι εργασίας - Σειρά ενεργειών για ασφαλή εργασία
  • Διαδικασία Lock out - Tag out
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας
  • Κατάβαση / Καταρρίχηση σε περιορισμένους χώρους
  • Χρήση τρίποδα για καταρρίχηση
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό