Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το ειδικό πρόγραμμα ΜΑΠ αφορά στην εκπαίδευση στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Γίνεται αναφορά στα είδη των ΜΑΠ, στα κριτήρια επιλογής τους με προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των εργασιακών κινδύνων, υποδεικνύονται καλές πρακτικές χρήσης, ενώ αναδεικνύονται ορθοί τρόποι αποθήκευσης και αξιολόγησής τους.

Απευθύνεται
σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και Μέσης Εκπαίδευσης
Διάρκεια
: 8 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα
  • Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
  • Νομοθεσία ΜΑΠ
  • Κινδύνοι επιπτώσεις από τη μη χρήση
  • Κατηγορίες ΜΑΠ – Ανάλυση χαρακτηριστικών
  • Κριτήρια επιλογής κατάλληλων μέσων προστασίας
  • Τρόποι για τη σωστή εφαρμογή τους
  • Συντήρηση – Αποθήκευση ΜΑΠ
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό