Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Το ειδικό πρόγραμμα Συγκολλήσεων απευθύνεται σε εργαζομένους στον τομέα συγκολλήσεων. Στοχεύει στην ανάδειξη κανόνων ασφαλείας κατά την εργασία.

Αναλύονται τα είδη συγκολλήσεων, ο απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός και η τεχνολογία τους, ενώ αναπτύσσονται ορθές μέθοδοι εργασίας. Ειδικό κεφάλαιο αποτελούν τα απαιτούμενα συστήματα ασφαλείας, ο τρόπος επιλογής και συντήρησής τους.

Απευθύνεται
σε επαγγελματίες και όσους θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Διάρκεια
10 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα
 • Kαύσιμα Αέρια
 • Φιάλες υπό πίεση – Βασικά χαρακτηριστικά – Ιδιότητες
 • Συστοιχίες φιαλών
 • Εξαρτήματα συγκολλήσεων
 • Έναυση – Σβέση στις οξυγονοκολλήσεις
 • Προστατευτικές διατάξεις
 • Κανόνες ασφαλείας
 • Ηλεκτροσυγκολλήσεις
 • Τύποι συγκολλήσεων
 • Ασφαλής λειτουργία
 • Κανόνες Ασφαλείας
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό