Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόκειται για προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, αλλά λόγω μικρού μεγέθους δεν έχουν τη δυνατότητα ή τους πόρους να πραγματοποιήσουν αυτοτελή προγράμματα. Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 δίνει τη δυνατότητα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μηδενική οικονομική επιβάρυνση, να διοργανώσουν προγράμματα με έμφαση στην υποκίνηση εργαζομένων στην εφαρμογή κανόνων προστασίας πρόληψης.

Το θεματολόγιο του προγράμματος ποικίλει ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και το προφίλ των εκπαιδευομένων. Ο κάθε εργαζόμενος που συμμετέχει στο πρόγραμμα λαμβάνει επιδότηση, ώστε να ενθαρρύνεται η συμμετοχή του.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που:

  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους
  • Έχουν καταβάλλει την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% του τρέχον έτους
  • Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος
  • Απασχολούν από 1 – 25 εργαζόμενους
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό