Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η εργασία έχει πάντα δύο όψεις, σαν τον Ιανό, το θεό των Ρωμαίων.

Η μία είναι η χαρούμενη. Ο εργαζόμενος πραγματώνει τις επιθυμίες του με το να προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του στον εργοδότη αντί καταβολής μισθού.
Η άλλη όψη είναι η βλοσυρή. Το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί μια εν δυνάμει πηγή επαγγελματικών κινδύνων, οι οποίοι στη χείριστη των περιπτώσεων εξαφανίζουν την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, ή της αποστερούν τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η ζωή είναι λοιπόν άρρηκτα συνδεδεμένη με την εργασία, η οποία για να αποτελεί πηγή ευτυχίας πρέπει να είναι ασφαλής.

Είναι χαρακτηριστικό το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια, που κάθε χρόνο διοργανώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, τοποθετώντας τη διαχείριση του κινδύνου στο κέντρο της όλης προβληματικής.

Η σωστή διαδικασία πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου προϋποθέτει την αναγνώρισή του μέσω τεσσάρων απλών, αλλά συγχρόνως σημαντικών βημάτων, που περιγράφονται στην ετήσια Έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.
Στη διαδικασία πρόληψης όλοι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο: εργοδότες, εργαζόμενοι, κυβερνήσεις, ο καθένας με διακριτούς ρόλους, μεγιστοποιώντας έτσι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα που είναι η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Όταν αναφερόμαστε στο ατύχημα εννοούμε το τυχαίο συμβάν που προκαλεί βλάβη ή ζημιά.

Πόσα όμως από τα εργατικά ατυχήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν η γνώση του κινδύνου και η ορθή διαχείρισή του περιόριζαν την εγγενή αβεβαιότητα;

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία μετέφρασε την ως άνω Έκθεση, η οποία βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του.
Επίσης, εκτύπωσε και διαθέτει δωρεάν την αφίσα που συνοδεύει την παγκόσμια αυτή ημέρα, όπως και ένα σχετικό φυλλάδιο.

Είμαστε βέβαιοι, ότι το υλικό που δημιουργήσαμε θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα απ’ όλους εκείνους που ασχολούνται με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια και έχουν ως χρέος τους τη διασφάλιση της ζωής των εργαζομένων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο Γενικός Διευθυντής

Μηνάς Αναλυτής

 

Πλήρη κείμενα

Φυλλάδιο 

Αφίσα

 

Σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες

Report: My life, my work, my safe work: Managing risk in the work environment