Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

«ΟΡΑΜΑ μας είναι η προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και η εμπέδωση της νοοτροπίας πρόληψης με τη συνεργασία και προς όφελος επιχειρήσεων, εργαζομένων και της κοινωνίας συνολικά.»

 

Έρευνητικό έργο

Εκπόνηση ερευνών –μελετών για θέματα ΥΑΕ και κατάθεση εστιασμένων προτάσεων πολιτικής

 

Θέματα ΥΑΕ

Αυτοτελή ψηφιακά ντοσιέ με όλες τις πτυχές συγκεκριμένων θεμάτων ΥΑΕ

Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας

 

Νομοθεσία

Eθνική νομοθεσία, ευρωπαϊκοί κανονισμοί, διεθνείς συμβάσεις και νομολογία YAE

Ολοκληρωμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής για την Υγεία, την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στην Ελλάδα.

 

Συνεργασίες

Συνεργασίες με σημαντικούς εγχώριους και διεθνείς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς