Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εκτεταμένη εφαρμογή της σε ορισμένους κλάδους όπως η χημική βιομηχανία, οδήγησε στη δημιουργία πρόσθετων κινδύνων από σοβαρά τεχνολογικά ατυχήματα, τα οποία είναι γνωστά με τον όρο Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). 
Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τεχνολογικά ατυχήματα με πολύ σοβαρές συνέπειες τόσο από την άποψη των ανθρώπινων θυμάτων όσο και από εκείνη των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τις υλικές ζημιές. Μεγάλος αριθμός τέτοιου είδους ατυχημάτων έχει καταγραφεί τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στη χώρα μας. 
Ο κίνδυνος πρόκλησης ΒΑΜΕ συνίσταται στην αστοχία ενός ή περισσότερων συστημάτων κανονικής λειτουργίας ή ασφάλειας, σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών (τοξικών, εύφλεκτων, ραδιενεργών, εκρηκτικών), που θα οδηγήσει σε μεγάλη πυρκαγιά, έκρηξη, απελευθέρωση σημαντικών ποσοτήτων τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα ή συνδυασμό αυτών. Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου γεγονότος μπορεί να είναι: μεγάλος αριθμός νεκρών (άμεσα ή με καθυστέρηση) και τραυματιών για τους οποίους απαιτείται ειδική νοσοκομειακή περίθαλψη, καταστροφικές επιπτώσεις για το περιβάλλον καθώς και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ΒΑΜΕ είναι η μεγάλη πιθανότητα για επέκταση των επιπτώσεων και εκτός του χώρου μιας εγκατάστασης και σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός των συνόρων μιας χώρας, ενώ γενικότερα για την αντιμετώπισή τους απαιτείται η συνεργασία πολλών ομάδων παρέμβασης (πυροσβεστικής, τροχαίας, ασθενοφόρων, τοπικών αρχών). Ανστίστοιχες επιπτώσεις εξάλλου μπορεί να προκληθούν στην περίπτωση ενός σοβαρού ατυχήματος κατά τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων ή μετά από πυρηνικό ατύχημα.
Για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κινδύνων ενός μεγάλου ατυχήματος έχει ιδιαίτερη σημασία η τήρηση του συνόλου των κανονισμών που αφορούν στα ατυχήματα μεγάλης έκτασης, την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων (ΥΑΕ), την πυροπροστασία, την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ. με βασικό κριτήριο την πρόληψη .
Σκοπός της συγκεκριμένης έκδοσης είναι η πληροφόρηση για τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας για τα ΒΑΜΕ και η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη των σχετικών κινδύνων στην κατεύθυνση της ουσιαστικής και συνδυασμένης εφαρμογής του συνόλου των κανονισμών (ΒΑΜΕ, ΥΑΕ, προστασία περιβάλλοντος κ.ά.). 


Ιωάννης Δραπανιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.ΙΝΥ.Α.Ε.

Συγγραφέας
Γεωργιάδου Εύη
ISBN
978-960-6818-10-3
Εκδότης
ΕΛΙΝΥΑΕ
Χρονολογία
2008
Σελίδες
38
Εξαντλημένο
'Οχι
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf 3.59 MB