Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σε πολλές εργασιακές δραστηριότητες είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργασίες (π.χ. συντήρησης) σε κλειστούς, περιορισμένους χώρους όπως φρεάτια, δεξαμενές, σιλό, λέβητες, υπόγειους χώρους γενικά, πηγάδια κ.ά.

Στους χώρους αυτούς συνήθως η είσοδος και η έξοδος είναι δύσκολη, μπορεί να υπάρχει έλλειψη οξυγόνου ή να αναπτυχθεί τοξικό ή εύφλεκτο περιβάλλον, με αποτέλεσμα την πιθανότητα πρόκλησης εργατικού ατυχήματος, αν δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Μπορεί επίσης να ενυπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζόμενων οι οποίοι σχετίζονται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πτώσεις από ύψος κ.ά.

Δυστυχώς, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων που έχουν συμβεί τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας κατά τη διάρκεια τέτοιων εργασιών, είναι μεγάλος. Τα ατυχήματα αυτά μπορεί να είναι και θανατηφόρα, συνήθως λόγω έλλειψης οξυγόνου ή έκθεσης σε κάποια επικίνδυνη χημική ουσία.

Η συχνότητα και η σοβαρότητα των κινδύνων που σχετίζονται με τέτοιου είδους εργασίες απαιτεί την πρόληψή τους, μέσω της εκτίμησής τους και της τήρησης διαδικασιών ασφαλούς εργασίας. Μεγάλη σημασία έχει επίσης η ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης.

Το παρόν εγχειρίδιο έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους όσον αφορά στους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία σε περιορισμένους χώρους, μέσω της κωδικοποίησης των κινδύνων αυτών και την αναφορά στα βασικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισής τους.Βασίλης Μακρόπουλος
Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Καθ. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Συγγραφέας
Γεωργιάδου Εύη, Παπαδάκης Αντώνης, Τσιρώνης Ιωάννης
ISBN
978-960-6818-04-2
Εκδότης
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Χρονολογία
2008
Σελίδες
46
Εξαντλημένο
'Οχι
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf 1.05 MB