Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Χαιρετισμός του Υπουργού Ανάπτυξης


Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα. Είναι βασική πολιτική επιλογή που πρέπει να χαρακτηρίζει τη στρατηγική της πολιτείας για όλο το φάσμα των αναπτυξιακών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η δράση σε αυτή την κατεύθυνση είναι επιτακτική και το κλειδί είναι μια υπεύθυνη πολιτική που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά υφιστάμενες ή δυνητικές απειλές.

Σε ότι αφορά τη δομική τρωτότητα των κτιρίων, είναι γνωστό σε όλους ότι η πολιτεία έχει θεσπίσει σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, οι οποίοι στόχο έχουν να θωρακίσουν τις νέες κατασκευές έναντι των σεισμικών κινδύνων.

Η σωστή χρήση και λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και η διασφάλιση της αντισεισμικής συμπεριφοράς από το εμπλεκόμενο προσωπικό, είναι παράμετροι που ανεξαρτήτως από τον χρόνο κατασκευής των κτιριακών υποδομών, κρίνονται σημαντικές και πρέπει να λαμβάνεται σχετική μέριμνα εφαρμογής τους. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί σε βιομηχανίες που ενεργοποιούνται σε κοινωφελείς τομείς, οι οποίες θα συνεχίσουν τις βασικές τους παροχές προς τον πολίτη, ακόμα και σε περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού, καθότι οι βασικές λειτουργίες του κοινωνικού ιστού θα πρέπει να υποστηρίζονται και να διατηρούνται.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η επιστήμη και η τεχνολογία παρέχουν μια εξαιρετικά θετική συνεισφορά για κάθε στρατηγική ασφάλειας και μείωσης της διακινδύνευσης. Ωστόσο, είναι πάντοτε ουσιαστική η πληροφόρηση και η δημιουργία μιας κουλτούρας εκπαίδευσης στην εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων μέσων. 

Είμαι βέβαιος, ότι οι κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Οδηγό για την αντιμετώπιση σεισμικών κινδύνων σε εργοστασιακούς χώρους μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης, το οποίο σε συνδυασμό με την καθημερινή υπευθυνότητα των συντελεστών της βιομηχανικής ανάπτυξης θα θωρακίσει την ασφάλεια, όποτε και όπου αυτό απαιτηθεί.


Χρήστος Φώλιας
Υπουργός Ανάπτυξης


 

Πρόλογος


Είναι αμφίβολο εάν σε άλλο γεωγραφικό σημείο του πλανήτη μας ο σεισμός αποδίδεται ακόμη και σήμερα με το όνομα ενός μυθικού προσώπου, όπως είναι ο Τιτάνας Εγκέλαδος. Η γεωμορφολογία αυτής της χώρας, εν πολλοίς και η ίδια η ομορφιά της, οφείλεται στην ύπαρξη των σεισμών. Στη βραχεία, όμως χρονική κλίμακα μιας ανθρώπινης ζωής το φαινόμενο του σεισμού αποτελεί συνεχή απειλή για τον κάτοικο του τόπου. Μέχρι και στο πρόσφατο παρελθόν αρκετοί οικισμοί είχαν καταστραφεί και εγκαταλειφθεί σφραγίζοντας τη μοίρα αλλά και τη φυσιογνωμία ολόκληρων περιοχών.
Ιδιαίτερα οδυνηρές σε περίπτωση σεισμού είναι οι συνέπειες στα κτήρια που στεγάζουν τις δραστηριότητες μεγάλου αριθμού ατόμων. Τα εργοστάσια αποτελούν τέτοιου είδους οικήματα.
Τραγικό το παράδειγμα της κατάρρευσης μιας πτέρυγας των εγκαταστάσεων της εταιρείας Ρικομέξ το Σεπτέμβριο του 1999 παρασύροντας δεκάδες ανθρπωπους στο θάνατο.
Στην παρούσα μελέτη αναπτύσσονται οδηγίες για τεχνικά και οργανωτικά θέματα με στόχο την ασφαλέστερη αντιμετώπιση των σεισμικών κινδύνων σε εργοστασιακούς χώρους.


Βασίλης Μακρόπουλος
Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Καθ. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Συγγραφέας
Συλλογικό
ISBN
978-960-7678-95-9
Εκδότης
ΕΛΙΝΥΑΕ
Χρονολογία
2008
Σελίδες
240
Εξαντλημένο
'Οχι
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf 7.32 MB