Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρ. Πρωτ. Δ13ε/ο/9006/2000 (ΦΕΚ /-- 7.11.2000)