Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 100677/2019
Φ.Ε.Κ.
/-- 17.11.2020
1) Ταξινόμηση μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t προερχόμενων από χώρες του εξωτερικού 2) Κυκλοφορία αποχαρακτηρισμένων ΕΔΧ οχημάτων 3) Άρση ακινησίας μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t 4) Παράταση διάρκειας ισχύος των φύλλων δοκιμών και των πιστοποιητικών έγκρισης και ταξινόμηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 100667_2020 365.51 KB