Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 13308/466/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 23.3.2020
Εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) – Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 13308_2020 556.62 KB